Program för det tredje nordiska rättshistorikermötet i Köpenhamn 24-25 april 2017

Det tredje nordiske retshistorikermøde

24.-25. april 2017

Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V

Program

Mandag den 24. april

14.00-14.15: Velkomst

14.15-15.45: Session I: Ytringsfrihed

 • Dag Michalsen: Presentasjon av forskningsprosjektet ”Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900”
 • Ruth Hemstad: Skandinavisk offentlighet og trykkefrihed
 • Lars Björne: Yttrandefriheten i Norden under ”det långa 1800-talet” – likheter och nationella särdrag

 

15.45-16.15: Kaffe

16.15-17.15: Session II: Reformation

 

 • Morten Kjær: Reformation og sædelighed i Danmark-Norge 1536-1648
 • Søren Koch: Ret og reformation – øvrigheden
 • Martin Sunnqvist: Lorenzo Tonti, Poul Klingenberg och en försäkringsrättslig innovation vid mitten av 1600-talet

18.00-20.00 Session III: Besøg på Rigsarkivet

 • Rigsarkivar Asbjørn Hellum: Om digitalisering af historiske arkiver

Forfriskning

Tirsdag den 25. april

9.00-10.30: Session IV: Domstole og proces

 • Pia Letto-Vanamo: Domstolar och politik
 • Adam Croon: Processrättshistoria; rättsgenetisk metod; rättsstatlighet och civilprocess
 • Maria Astrup Hjort: Et riss av norsk prosessrettshistorie – med komparative utblikk til de andre nordiske landene

10.30-11.00: Kaffe

11.00-12.30: Session V: Retshistorie og retsbegreber

 • Marie Sandström: Rättsgenetisk metod; den juridiska metodlärans historia; rättsstatlighet
 • Henrik Forshamn: Rättsbegreppet i rättshistorien
 • Martin Dackling: Arvsrätt som politiskt problem: laglott, tvangsarv och pliktdel i historisk belysning

12.30-13.30: Frokost

13.30-14.45: Session VI: Jurister og retsvidenskab

 • Mia Korpiola & Elsa Trolle Önnerfors: De första kvinnliga juristerna i Sverige och Finland – vad blev de och varför?
 • Andreas Aure: Ludvig Holberg

14.30-14.45: kort pause

14.45-15.45: Session VII: Mellemkrigstiden

 

 

 • Harald Espeli: Debatten om den statlige tjenestepensjonens rettslige vern i Norge i mellomkrigstiden
 • Marju Luts-Sootak: Nordisk rätt och rättsvetenskap i mellankrigs-Estland

15.45-16.15: Kaffe

16.15- 18.15 Session VIII: Middelalderen

 • Jørn Øyrehagen Sunde: Lovgivning i middelalderen
 • Brage Thunestvedt Hatløy: Utvikling av formueretten i norsk mellomalder i skrivinga av Magnus Lagabøtes Landslov frå 1274
 • Per Norseng: Frihet, likhet og odelsrett? Komparativt blikk på odels- og åsetesretten i norsk historie

 

Book launch: Helle Vogt og Ditlev Tamm præsenterer den engelske oversættelse af de gamle danske landskabslove

18.30-21.00: Middag

Under middagen vil professor Niels-Henrik Gregersen, Det teologiske Fakultet tale om Luthers reformation

Frågor ställs till Anne Ladefoged.

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s