Kategoriarkiv: Uncategorized

Law in Transmission: Workshop 5-7 May 2021

Den 5-7 maj 2021 hålls en workshop via Zoom på temat Law in Transmission: The Movement of Practices, Texts and Concepts across Time and Space, c. 400-1500. Programmet finns här: Arrangör är universitetet i St. Andrews, vars innehållsrika rättshistoriska sida … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

“Heraldry and other symbols in Nordic medieval legal manuscripts”

Den 26 maj 2021 håller Martin Sunnqvist ett föredrag på Zoom på temat Heraldry and other symbols in Nordic medieval legal manuscripts. Se bifogad information (som också innehåller heraldiskt-rättshistoriska seminarier 28 april och 23 juni). Obs. att tidsangivelserna är Lissabon-tid.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitala seminarier mars-maj 2021: Ius commune at borders – Borders of ius commune

Under mars, april opch maj 2021 hålls en serie digitala seminarier där nordiska rättshistoriker samtalar med kollegor från andra delar av Europa och även USA. Tidsangivelser i svensk/italiensk tid. 4 mars 2021 kl. 15.00: SUI GENERIS? HOW DIFFERENT WERE THE … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

American Exceptionalism

I det senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift skriver professor emeritus Kjell Å Modéer om amerikanska Supreme Court och det historiska argumentet. Den 18 september 2020 avled domaren i den amerikanska Supreme Court Ruth Bader Ginsburg, RBG, 87 år gammal. Hon … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Max Planck-Institut byter namn och utvidgar sina ämnesområden

Max Planck-Institutet för europeisk rättshistoria i Frankfurt am Main har från och med den 1 januari 2021 bytt namn och utvidgat sina ämnesområden till att omfatta även rättshistoria utanför Europa samt rättsteori. Institutet heter numera Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny bok: Law and The Christian Tradition in Scandinavia

Kjell Å Modéer och Helle Vogt har redigerat en volym Law and The Christian Tradition in Scandinavia. Boken ingår i ett projekt som initierats av John Witte vid Emory University School of Law i Atlanta, Georgia. Ett antal volymer har … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rechtsgeschichte – Legal History (Rg) 28 (2020)

Vi har fått följande information från Max Planck-institutet för europeisk rättshistoria: This year’s edition of Rechtsgeschichte – Legal History. Journal of the Max Planck Institute for European Legal History was published recently in September and once again brings together outstanding … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ruth Bader Ginsburg

Den 18 september avled Ruth Bader Ginsburg, amerikansk jurist, advokat och ledamot av USA:s högsta domstol från 1993 fram till sin död 2020. Ruth Bader Ginsburg har verkligen påverkat historien som en förkämpe för likabehandling, jämställdhet och medborgerliga rättigheter i … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny doktorand i rättshistoria i Lund

Mathilda Tarandi är sedan hösten 2019 doktorand i rättshistoria i Lund. Hon beskriver sin forskningsämne så här: ”Min forskning har sin kärna i den svenska regleringen av abort ur ett rättshistoriskt perspektiv. Initialt syftar projektet till att utreda rättsutvecklingen kring … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kjell Å Modéer: ”Die Wende”. Reflektioner kring mitt livs paradigmskifte

Minnen av Muren: 30 år sedan 1989 Anförande i anslutning till 30-årsminnet av Murens fall. Prolog Muren föll den 9 november 1989. Det kom oförutsebart och osannolikt för de flesta och därför samtidigt så dramatiskt, så revolutionärt. I slutet av … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar