Kategoriarkiv: Uncategorized

Ny bok: Law and The Christian Tradition in Scandinavia

Kjell Å Modéer och Helle Vogt har redigerat en volym Law and The Christian Tradition in Scandinavia. Boken ingår i ett projekt som initierats av John Witte vid Emory University School of Law i Atlanta, Georgia. Ett antal volymer har … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rechtsgeschichte – Legal History (Rg) 28 (2020)

Vi har fått följande information från Max Planck-institutet för europeisk rättshistoria: This year’s edition of Rechtsgeschichte – Legal History. Journal of the Max Planck Institute for European Legal History was published recently in September and once again brings together outstanding … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ruth Bader Ginsburg

Den 18 september avled Ruth Bader Ginsburg, amerikansk jurist, advokat och ledamot av USA:s högsta domstol från 1993 fram till sin död 2020. Ruth Bader Ginsburg har verkligen påverkat historien som en förkämpe för likabehandling, jämställdhet och medborgerliga rättigheter i … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny doktorand i rättshistoria i Lund

Mathilda Tarandi är sedan hösten 2019 doktorand i rättshistoria i Lund. Hon beskriver sin forskningsämne så här: ”Min forskning har sin kärna i den svenska regleringen av abort ur ett rättshistoriskt perspektiv. Initialt syftar projektet till att utreda rättsutvecklingen kring … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kjell Å Modéer: ”Die Wende”. Reflektioner kring mitt livs paradigmskifte

Minnen av Muren: 30 år sedan 1989 Anförande i anslutning till 30-årsminnet av Murens fall. Prolog Muren föll den 9 november 1989. Det kom oförutsebart och osannolikt för de flesta och därför samtidigt så dramatiskt, så revolutionärt. I slutet av … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny doktorand i Stockholm

Våren 2019 påbörjade Andreas Knutsson forskarutbildning i rättshistoria i Stockholm. Andreas beskriver sitt projekt så här: ”Mitt avhandlingsprojekt handlar om offentligt och privat i rättssystemet och hur den här systematiska distinktionen har vuxit fram. Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Journal Rechtsgeschichte – Legal History 27 (2019) is now available!

A close associate of the Max Planck Institute for European Legal History for many years, the first article in the new issue of the Rg is also one of António Manuel Hespanha’s very last publications. Unfortunately, he passed away only … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rättshistoriker hedersdoktor i Lund

Den 24 maj promoverades Heikki Pihlajamäki till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten i Lund. Heikki Pihlajamäki är professor i komparativ rättshistoria vid Helsingfors universitet. Stort grattis! https://www.lu.se/article/hedersdoktorer-vid-juridiska-fakulteten-2019

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya band i Rättshistoriskt bibliotek

Två nya böcker har publicerats i Rättshistoriskt bibliotek. Hela serien Rättshistoriskt bibliotek finns här. Böckerna kan köpas bl.a. via Jure. RB 73 ADAM CROON, Jura Novit Curia. En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet. Stockholm 2018. 256 … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Professor Miloš Vec föreläser i Stockholm den 29 april

Föreläsningstips från professor Marie Sandström vid Juridiska fakulteten i Stockholm! Juridiska fakulteten har inbjudit Miloš Vec att måndagen den 29 april kl 14 i Bergsmannen (plan 7 i Aula Magna) hålla en gästföreläsning om det ödesdigra Versailles-fördraget. Föreläsningen kommer att … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar