Brittisk rättshistoriekonferens 2019 i St Andrews

Professor John Hudson vid universitetet i St Andrews, Skottland, meddelar följande.
This is just to let you know that the next British Legal History Conference will be in St Andrews from Wednesday 10 July 2019 to Saturday 13 July 2019.
A call for papers and further information will be sent in early summer 2018.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vem bestämmer över Svenska Akademien? Seminarium i Lund den 17 maj 2018

drottning-silvia-kung-carl-gu

Vem bestämmer över Svenska Akademien? Kungen, konstitutionen och de offentligrättsliga korporationerna 

Seminarium den 17 maj 2018 kl. 10-12 i Styrelserummet, 4 vån, Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund

På senare tid har Svenska Akademiens ställning uppmärksammats, och då inte minst i förhållande till kungens roll. Kan det verkligen stämma att kungen (”Monarken”)  trots 1974 års regeringsform och den bakomliggande Torekovskompromissen skulle ha utrymme att agera  på detta sätt? Vilken rättslig ställning har Svenska Akademien och andra liknande ”offentligrättsliga korporationer”?

Som inledning ger jur. dr Martin Sunnqvist och docent Henrik Wenander (båda Juridiska fakulteten, Lunds universitet) en översikt över den konstitutionella och rättshistoriska bakgrunden. Därefter ger universitetslektor, fil. dr i statsvetenskap Nils Gustafsson (Institutionen för strategisk kommunikation) och docent Jacob Heidbrink (Juridiska institutionen Göteborgs universitet) några kommentarer.

Anmälan om deltagande sker till Max Carlin (max.carlin@jur.lu.se) senast den 15 maj.

Varmt välkomna!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

17 april 2018: Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718

Tisdagen den 17 april kl 16.00 anordnas ett seminarium i Sessionsrummet, Juridicum i Lund, med fil.dr. Sari Nauman, Göteborgs universitet, kring hennes avhandling ”Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718” (2017). Nauman tilldelades Per Nyströms vetenskapspris 2017 för sin bok. Mer information kring avhandlingen finns här.

ordens-kraft-front-584x800

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Conference: Lay Advocacy in the Premodern World

Professor Mia Korpiola vid Åbo universitet (Turun yliopisto) informerar om en konferens, med call for papers, om icke juristutbildade ombud i tidigmodern tid:

In Europe, both secular and ecclesiastical courts developed towards professionalization, and bar associations were established since the thirteenth century. In England, barristers obtained a monopoly on representing clients at court over the centuries. On the Continent, courts and bar associations regulated advocacy. Licensing was practiced especially in superior tribunals even before the rise of the liberal professions in the nineteenth century.

Professionalization tendencies went hand in hand with the ejecting of lay advocates from courts in many countries. For example, lay advocates (Winkelschreiber) were forbidden to appear in courts in the Austrian Empire in 1857. Issued legislation went as far as to threaten lay advocates with fines and short prison spells. Several other European countries followed with restrictions, and European-style regulation of advocacy was adopted in a number of American and Asian countries in the nineteenth and twentieth centuries.

But yet, especially in more peripheral regions, laymen with legal skills could have considerable space of action in courtrooms and outside of them. They could act in court on behalf of others, counsel people with legal problems, draft legal documents, and so on. Such legal literacy as human capital and an intangible knowledge asset provided a way for social mobility in the community. This could create tensions. The position of the intermediary was a position of power, also open to abuse. Self-learned advocates and legal literates could be criticized from both sides: for incompetence by the lawyer elite and for despotism, greed and partiality by the clientele.

Papers could discuss e.g.:

–              how “professional” and “lay” advocacy was defined

–              who acted as lay advocates

–              how lay advocates learned their trade

–              what kind of cases lay advocates handled (did they e.g. differ from those handled by professional advocates)

–              who turned to lay advocates (was the clientele of lay and professional advocates the same?)

–              whether advocacy proved a channel for social mobility

–              how lay advocacy was perceived by the legal profession

–              attitudes towards lay advocates (criticism, praise, etc.)

–              attempts to forbid or regulate lay advocacy

–              lay and professional advocacy as parallel phenomena

Confirmed plenary lectures will be given by Prof. Sir John Baker (University of Cambridge), Prof. Jane Burbank (New York University) and Prof. Kjell Åke Modéer (Lund University).

Deadline for paper proposals with abstracts (max. 400 words) is 16 March 2018.For more information, please contact Professor Mia Korpiola (mia.korpiola[at]utu.fi).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

28-30 juni 2018, Paris: ESCLHs femte konferens

Den 28-30 juni 2018 arrangeras i Paris The 5th European Society for Comparative Legal History Biennial Conference. Information med program och praktiska anvisningar finns här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det förpliktande minnet

Under rubriken ”Molnen tornar upp sig över firande universitet” skrev Johan Östling den 13 november 2017 i Svenska Dagbladet om några aktuella böcker i anledning av Lunds universitets 350-årsjubileum.

Det förpliktande minnet

En av de böcker han tog upp är Kjell Å Modéers ”Det förpliktande minnet”, utgiven av Santérus förlag, om Juridiska fakultetens historia. Östling skrev följande.

”Den som står för den enskilt största lärdomsbedriften är Kjell Å Modéer, rätts­historiens nestor. Under försommaren publicerade han ”Det förpliktande minnet” (Santérus). Det är en mäktig bok om den juridiska fakultetens historia från 1666 och 2016. På över 550 sidor passerar åtskilliga lundajurister revy, men Modéer använder ett pedagogiskt grepp och identifierar en ledande gestalt per epok. Samuel ­Pufendorf får representera det sena 1600-talets folkrätt, Carl Johan Schlyter 1800-talets historiska skola, Karl Olive­crona den skandinaviska rättsrealismen och Anna Christensen den mogna välfärdsstatens sociala strukturer. Riktigt intressant blir det när Modéer kombinerar sin djupa förtrogenhet med det lokala med en komparativ blick där lundafakulteten sätts in i olika rättskulturella sammanhang.”

Vilka moln är det då som tornar upp sig över det firande universitetet? Hotas den akademiska friheten och det öppna kunskapssökandet? Här finns det minnen som förpliktar inför framtiden.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

CALL FOR PAPERS: 2018 Annual Meeting of the American Society for Legal History (Houston, 8 November-11 November 2018), DEADLINE 1 March 2018

Via ESCLH har vi nu fått information om nästa års amerikanska rättshistorikerdagar:

The American Society for Legal History has launched a call for papers for its annual conference, to be held in Houston in November 2018:

The Program Committee of the ASLH invites proposals for complete panels and individual papers for the 2018 meeting to be held November 8-11, 2018, in Houston, Texas. Panels and papers on any facet or period of legal history from anywhere in the world are welcome. Panel proposals should include: a c.v. for each person on the panel, including complete contact information; 300-word abstracts of individual papers; complete or partial drafts of papers, where possible; and a short description of the panel.

The Program Committee also welcomes other forms of structured presentation to fill a 90-minute slot in, for example, author-meets-reader, lightning round, workshop, or roundtable format. Sufficient information following the general guidelines for panel proposals should be provided for the Committee to assess the merits of the presentation.

Individual paper submissions should consist of an abstract, a draft paper (where possible), and a c.v. Given the number and high quality of panel and other complete sessions submitted, individual papers are much less likely than full sessions to be accepted.

The Program Committee additionally seeks proposals for full-day or half-day pre-conference symposia crafted around related themes to augment traditional conference offerings. Please provide a program title, the intended length of program, a program description, a c.v. and contact information for each presenter, and any information technology requirements. The Program Committee is available to consult with organizers of such symposia as they develop their proposal.

Prospective participants may submit proposals for multiple sessions, with the understanding that, absent exceptional circumstances, no individual may appear more than once on the final program in any capacity. The Program Committee strives to include as many participants as possible and will work with session organizers to identify suitable replacements for any sessions from which a participant has had to withdraw.

The members of the Program Committee are Angela Fernandez, Katrina Jagodinsky, Emily Kadens, H.Timothy Lovelace, Michelle McKinley, Daniel J. Sharfstein, Joshua C. Tate, and John Wertheimer.

The co-chairs of the Program Committee are Professors Catharine MacMillan (catharine.macmillan@kcl.ac.uk) and Matthew C. Mirow (mirowm@fiu.edu).

All program presenters must be current members of the Society by the date of the Annual Meeting. All proposals must be submitted here: https://aslh.confex.com/aslh/2018/cfp.cgi Please visit http://aslh.net for updates and additional information.

The deadline for submissions is March 1, 2018.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar