“Legal History for PhD Students in Law” (7,5 ECTS): doktorandkurs i Uppsala under våren 2019

Under våren 2019 ges en doktorandkurs på temat ”Legal History for PhD Students in Law” på Uppsala universitet. Kursansvarig är docent Bruno Debaenst (Uppsala). Övriga medverkande är jur.dr. Martin Sunnqvist (Lund), docent Elsa Trolle Önnerfors (Lund), professor Marie Sandström (Stockholm), professor Heikki Pihlajamäki (Helsingfors), docent Marianne Dahlén (Uppsala) samt PhD fellow Stefan Huygebaert (Ghent). Ett femtontal forskarstuderande från olika nordiska universitet kommer att delta.

20190311 program PhD Day 10 April 2019

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det fjärde nordiska rättshistorikermötet i Åbo den 23-25 april 2019

Information om det fjärde nordiska rättshistorikermötet i Åbo den 23-25 april 2019 finns här.

Det preliminära programmet är som följer.

Tisdagen 23.4.2019

15.30-15.45 Registrering, Juridiska fakuteten, Calonia, Caloniagränden 3 (alla sessioner och keynote-presentationer i salen Cal2, 2. våningen)

15.45-17.30 Fakultetens välkomstord

Session 1: Jurister genom historien – ikonografi, utbildning och etik (ordförande: Mia Korpiola):

Carl Gustaf Spangenberg (Uppsala universitet): ”Lagens långa arm – från rådkammaren till sakristian: Något om lagens transportkedja, dess aktörer, aktiviteter och yttre form”

Martin Sunnqvist (Lunds universitet): ”Domarens oavhängighet och opartiskhet”

Pia Letto-Vanamo (Helsingfors universitet): ”Juristutbildningens ideal”

17.45-18.45 Excursion 1: rundvandring i Åbo hovrätt (Tavastgatan 11)

19.00  Middag

Onsdagen 24.4.2019

08.45-09.45 Session 2: Reception och medeltidsrätt (ordförande: N.N.):

Heikki Pihlajamäki (Helsingfors universitet): ”Att stämma inför rätta: de kanoniska ordines judiciarii och svensk medeltidslagstiftning”

Ditlev Tamm (Københavns universitet): ”Om at skrive søret – de middelalderlige Amalfitavler og romerretten”

09.45-10.00  Kaffepaus

10.00-11.00 Session 3: Rättsfall och domstolspraxis på 1800-talet (ordförande: N.N.)

Per Norseng (Stiftelsen Norsk Folkemuseum/Norsk Maritimt Museum): ”Fritt fiske i saltvann? Om 1800-tallets domstoler og jurister i møte med uklar lovgivning og nedarvede grunneierrettigheter fra middelalderen i området rundt Oslofjorden?”

Harald Espeli (Handelshøyskolen BI): ”Underslaget i den norske Rigsbanken i 1817. (den norske) Embetsmannsstatens største skandale”

11.00-11.10 Paus

11.10-12.25 KEYNOTE 1: Anthony Musson (Historic Royal Palaces): “Laymen as Judges in the English Legal Tradition” (ordförande: N.N.)

12.25-14.00 Lunch, Restaurang Hus Lindman (Biskopsgatan 15)

14.00-15.00 Session 4: Lekmän och processrätt på 1800-talet (ordförande: N.N.)

Marie Sandström (Stockholms universitet): ”Lekmannadomare i politiskt blåsväder. Den svenska nämnden och kampen om den akademiska juriskdiktionen”

Adam Croon (Örebro universitet): ”Fastställelsetalan, provokatorisk rättegång och rättens positivering – ett projektutkast”

15.00-15.15 Kaffepaus

15.15-16.45 Session 5: Rättsreformer i Norden på 1800–1900-talen (ordförande: N.N.)

Bård Sverre Tuseth (Universitetet i Oslo): ”«Smaaetyrannerne Yndlingsforordning» – det rettslige grunnlaget for trykkefrihetsaksjoner i Norge fra 1814 til 1830”

Mats Kumlien (Uppsala universitet): ”Varför ska man lyda chefen?”

Marianne Dahlén (Uppsala universitet): ”’Varje tidsenligt framsteg i avseende på kvinnans ställning har för övrigt alltid väckt samma motstånd.’ Ett aktörsperspektiv på 1920 års giftermålsbalk”

18.00-19.00 Excursion 2: Guidad tur på museet Aboa vetus & Ars nova (Östra Strandgatan 4–6)

19.00 Middag

Torsdagen 25.4.2019

09.00-10.00 Session 6: Kvinnor och juridiskt arbete (ordförande: N.N.)

Marianne Vasara-Aaltonen (Helsingfors universitet): ”Framväxten av offentlig rättshjälp i Finland i slutet av 1800-talet”

Mia Korpiola (Åbo universitet): ”Rättsligt kunnande hos advokatbyråers kontorister: advokat Åke Roschier-Holmberg och kontorist Inga Sundgrens brevväxling 1939-1942”

10.00-10.15 Kaffepaus

10.15-11.30 KEYNOTE 2 (ordförande: N.N.): Harriet Silius (Åbo Akademi): ”Kvinnliga jurister i Finland: historiska och komparativa perspektiv”

11.30-12.30 Lunch i Calonia

12.30-14.00 Session 7: Jurister och deras karriärer på 1900-talet (ordförande: N.N.)

Elsa Trolle Önnerfors (Lunds universitet): ”Kvinnliga jurister i Sverige och deras karriärvägar under första hälften av 1900-talet”

Jussi Sallila (Helsingfors universitet): ”Bo Palmgren (1909–1973) som nordisk jurist: rättsarv, rättspolitik och internationalisering”

Kjell Åke Modéer (Lunds universitet): ”Ruth Bader Ginsburg – rättsvetare och högstarättsdomare”

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Call for papers: 16th International Congress of Medieval Canon Law

cropped-icmcl-xvi-main-logo

Sommaren 2020 kommer den internationella kongressen om medeltida kanonisk rätt att hållas i St. Louis, Missouri, USA:

”The 16th International Congress of Medieval Canon Law, co-sponsored by ICMAC (Iuris Canonici Medii Aevi Consociatio/International Society of Medieval Canon Law) and Saint Louis University, will take place on the university’s campus in St. Louis, Missouri, USA, from Sunday, July 19, through Saturday, July 25, 2020.”

Informaion om kongressen finns här, bland annat call for papers med deadline den 15 augusti 2019.

Vi noterar särskilt att professor Mia Korpiola är en av plenary speakers.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

The 2019 British Legal History Conference

Anmälan till sommarens brittiska rättshistoriedagar den 10-13 juli i St Andrews har nu öppnat. All information samt program finns här.

banner_st_a_beach

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Call for papers: Det fjärde nordiska rättshistorikermötet

Det fjärde nordiska rättshistorikermötet, 23-25 april 2019, Åbo universitet, Juridiska fakulteten, Calonia (Caloniagränden 3).

Professor Mia Korpiola skriver:

”Efter lyckade konferenser i Uppsala, Oslo och Köpenhamn är det vår tur i Åbo att välkomna alla nordiska rättshistoriker till de fjärde nordiska rättshistoriedagarna i Calonia. Vi inbjuder alltså till konferens vid Åbo universitet den 23-25 april 2019. Vi börjar på tisdag eftermiddag och tar avsked av varandra på torsdag eftermiddag. Anthony Musson och Harriet Silius kommer att vara keynote-föreläsare.

Konferenstemat i år är ”Rättsligt arbete och dess utövare”, men vi accepterar så klart även presentationer om andra teman. Det går dock även bra att deltaga utan egen presentation. Skicka gärna in abstract (max. 400 ord) på presentationer senast den 28 februari 2019 till Mia Korpiola. Alla uppmuntras att använda PowerPoint eller stödpapper/handout.

Konferensspråken är de skandinaviska (utom Anthony Mussons föreläsning & diskussion som är på engelska).

Anmälan till rättshistorikermötet kommer att ske senare genom en elektronisk blankett på fakultetens webbsidor.

Varmt välkommen till Åbo i april!”

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Juli 2019: Brittisk rättshistorikerkonferens

Den 10-13 juli 2019 hålls The 24th British Legal History Conference, i St. Andrews, Skottland.

Registrering av deltagande öppnar den 3 januari 2019 kl. 11.00 och stänger den 31 maj 2019 kl. 22.00.

Länk här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rättshistoriker hedersdoktor i Lund

En av hedersdoktorerna i Lund 2019 är rättshistorikern Heikki Pihlajamäki.

Juridiska fakulteten skriver på sin hemsida:

Heikki Pihlajamäki (f. 1961) är sedan 2009 professor i komparativ rättshistoria vid Helsingfors universitet. Han är en av de ledande företrädarna för ämnet rättshistoria i Norden, och framstår också genom både djup och bredd i sin forskning som en mycket framstående forskare på ett internationellt plan, inte bara i Europa utan också i Nord- och Sydamerika. Heikki Pihlajamäki har under många år varit en mycket uppskattad kollega och återkommande samarbetspartner för de lundensiska rättshistorikerna, inte minst när det gäller det rättshistoriska forskningssamarbetet på ett nordiskt plan.

Vi gratulerar Heikki till hedersbevisningen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt från Max Planck-institutet i Frankfurt

Nya publikationer från Max Planck-institutet i Frankfurt: tidskriften Rechtsgeschichte och två böcker.

Rechtsgeschichte – Legal History 26 (2018)

Journal of the Max Planck Institute for European Legal History, ed. by Thomas Duve and Stefan Vogenauer, Frankfurt am Main: Klostermann 2018, 529 p., ISSN 1619-4993, ISBN 978-3-456-04346-1, Open Access online edition: http://www.rg.rg.mpg.de/en/Rg26

Kicking off this year’s issue are two Research contributions that take up comparative perspectives as well as provide overviews of their respective topics: Within the context of Europe, Joachim Rückert traces the invention of national legal histories, and Tay-sheng Wang deals with the legal history of Taiwan as well as the question of the autonomy of the local civil law. The Focus section consists of three different topics concerning the broader history of the Iberian monarchies: At the centre of »Convivencias«, we have contributions taking up legal-historical perspectives involving the coexistence of members from different cultures, religions and confessions. The second Focus brings together the research investigating the origins of the School of Salamanca and thereby draws attention to hitherto little known authors and texts. »The End of Empires« is the topic of the third Focus. The contributions span a broad spectrum: from the Spanish Empire to the Brazilian Empire and even to the Ottoman Empire. They attempt to emphasise the legal dimension of the history of empires, in particular, that of the 19th century. Book reviews on legal-historically relevant recent publications (in the variety of languages you have come to expect) regarding both the Focus topics just mentioned and much more have been assembled in the Critique section. Closing out the issue is Holger Knudsen’s contribution in Marginalia, which is much more than a book review. Here, Knudsen takes the book »Helgoland« as the point of departure for an investigation of English colonial law-making.

In addition to the print edition, the issue is available online in Open Access on the journal’s website and will soon be searchable in the Internet Archive as well as in the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Two new volumes in the Open Access Book Series »Global Perspectives on Legal History«

With Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, edited by Massimo Brutti and Alessandro Somma, the Max Planck Institute for European Legal History presents the newest publication in its Open Access book series Global Perspectives on Legal History.

In 25 contributions, both legal historians and comparative lawyers investigate the interrelationship of their fields of expertise as well as their current development. Thus, some contributions such as Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica (M. Brutti) or Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del dititto (A. Somma) concentrate on theoretical aspects, while others are dedicated to specific research topics, such as Rethinking eurocentrism. European Legacy and Western Colonialism (L. Nuzzo) or Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione (E. Augusti). The result are diverse ideas on the meaning and future of two scientific disciplines, which are historically closely connected, have in the 20th century increasingly moved away from one another, and are now, given the opening of both disciplines to new methods and theories, not only enquiring about their relation to one another but also about their disciplinary identity. The multilingual volume contains mainly Italian, but also English and Spanish contributions.

The second new volume in the series is edited by Benedetta Albani, Otto Danwerth and Thomas Duve: Normatividades e instituciones eclesiásticas en la Nueva España, siglos XVI-XIX, is the first of four planned books dealing with the contribution of ecclesiastical institutions to normative orders in early modern Ibero-America.

What significance did religious institutions and their actors have for the formation of normative orders in Mexico (New Spain) of the 16th to the 19th centuries? The volume takes up this little-researched question in the field of legal history. In fourteen Spanish-language, interdisciplinary papers, the authors examine the relationships between various types of religious normativity (such as canon law and moral theology), their local adaptations and links to global debates. They also deal with diocesan administration and sacramental dispensation, with indigenous and Afro-American actors in court, and with normative aspects of piety in cultural life until the 19th century. These research findings are relevant not only to legal history, but also to the history of the church and theology, social and cultural history, and ethnohistory.

Both volumes are available as usual on the website of the Max Planck Institute for European Legal History for PDF download and, in addition, in JSTOR and in the Internet Archive – always in Open Access.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop om rättshistorisk undervisning

M2.jpg

Den 27-28 september hölls vid Köpenhamns universitet en nordisk workshop om rättshistorisk undervisning. Under två dagar jämfördes rättshistorieämnet vid de flesta av de nordiska juristutbildningarna, och deltagarna kunde konstatera att det finns många erfarenheter och kunskaper att utbyta. Detta erfarenhetsutbyte kommer att fördjupas efter workshopen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ytterligare ett tips om en kommande bok!

lh

Mer information finns här!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar